Momentum bouwen

BIM Helder

Goede samenwerking en informatie-uitwisseling met een Bouw Informatie Model (BIM) levert nu al prachtige resultaten op; minder fouten, sneller en goedkoper bouwen, meer innovatie. Het is een revolutie die in volle gang is in de bouwsector. Een revolutie waar op dit moment de aannemers en installateurs ‘onder de motorkap’ tegen allerlei hardnekkige dataproblemen aanlopen. Voor vier mannen, Jan Al (UNETO-VNI),  Jaap Hazeleger (BAM), Marc Verhage (STABU) en Aart van Gelder (BouwInformatieRaad), reden om het voortouw te nemen om medestanders te mobiliseren. Gist heeft een proces van bijeenkomsten ontworpen om in vijf maanden naast inhoudelijke vooruitgang ook een kritische massa te verwerven in de bouwsector.

Sturen en vertrouwen
Kenmerkend voor het BIM Helder traject is, dat iedereen vooruit wil, maar dat de ideeën over vooruitgang flink verschillen. De initiatiefnemers hebben daarom als eerste de groep bestuurlijk verbreed om goed voeling te houden met wat er bestuurlijk aangepakt kan en moet worden. Al snel zijn Bouwend Nederland en sleutelfiguren van data- en serviceproviders aan boord gehaald bij de zogenaamde beleidstafel. Deze beleidstafel heeft een kleine veertig BIM-experts samengebracht om een gezamenlijk beeld van de problemen te vormen en oplossingen in kaart te brengen.

War Room
De BIM-experts zijn in twee uitwerktafelbijeenkomsten volgens het ‘War Room’-principe aan de slag gegaan. Dit houdt in dat zij in drie teams uiteengaan om met een deelonderwerp aan de slag te gaan. Na anderhalf uur komen zij samen in de War Room om met elkaar te delen waar zij staan, feedback te vragen en de oplossingen af te stemmen. En dat drie keer op een dag.

Event als deadline
UNETO-VNI en Bouwend Nederland hebben vervolgens het ‘BIM Helder’-event in het LEF future center te Utrecht aangekondigd. Een dergelijk zelfopgelegde deadline zorgt dat zowel de experts als de bestuurders een extra motivatie krijgen om met een goed verhaal op de bühne te komen. In vijf interactieve sessies zijn de voorgestelde aanpakken en oplossingen getoetst bij ruim 100 deelnemers uit de bouw, installatie, data- en serviceproviders, softwareleveranciers en opdrachtgevers. En zo creëert het initiatief van vier mannen het momentum om de ontwikkeling van BIM te versnellen.