Alles is anders op 1 januari

Gemeente Leeuwarden

De jaarwisseling is een symbolisch moment om grote veranderingen door te voeren. Zo is de gemeente Leeuwarden sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zorg en werk. Hoe zet je vier maanden van tevoren professionele en bewonersorganisaties aan het nadenken over hun rol in deze nieuwe realiteit? Met die vraag gingen Gist en Speelkracht samen aan de slag met het ontwerpen van 8 informatiebijeenkomsten.

Creëer de sfeer
Het vertrekpunt is dat professionals en bewonersorganisaties elkaar op inhoud goed weten te vinden. Kortom, over wat er in de wijk speelt. Hoe concreter je het gesprek kunt maken, hoe beter. Door deelnemers kansen en zorgen in de wijk met elkaar te laten vergelijken, krijgen zij snel zicht op de algemene problemen. Laat hen dit vervolgens aanwijzen en tekenen op een kaart van het gebied, dan beginnen ideeën over samenwerking te ontstaan. Sociaal innovator Daan Levy van Speelkracht biedt vervolgens de inspiratie om vanuit belangen naar vernieuwende sociale verdienmodellen toe te werken.

Vangrails
Tijdsdruk en onzekerheid over de toekomst zijn meestal geen goede voedingsbodem voor een open gesprek over kansen en zorgen. In het ontwerpen van de bijeenkomsten bekijk je waar er ‘vangrails’ nodig zijn op weg naar een open sfeer. Dat hebben we gedaan door de leden van de nieuwe sociale wijkteams in te zetten als tafelheer en -dame, zodat zij goed in gesprek gaan met de bezoekers.

Maar ook door de vele vragen na de presentatie van de gemeente over de omwenteling alleen te inventariseren, en ze pas later – na de 8 informatiebijeenkomsten – te beantwoorden. Zo voorkomen we dat de bijeenkomst blijft hangen in discussies die pas later in het jaar beantwoord kunnen worden.